Gospodarka leśna USOS UWM – jakie perspektywy zawodowe czekają studentów tego kierunku?

Gospodarka leśna USOS UWM – jakie perspektywy zawodowe czekają studentów tego kierunku?

Obecnie niezwykłą wagę przykłada się do dbania o środowisko naturalne. Takie zachowania to nie tylko moda, lecz przede wszystkim styl życia. Osoby świadome ludzkiego wpływu na świat fauny i flory wiedzą, jak istotne jest propagowanie i wdrażanie zachowań, pozwalających utrzymać odpowiednią równowagę ekosystemu. Środowisko naturalne to niezwykle precyzyjny mechanizm, który destabilizuje nawet najmniejsza dysfunkcja. W związku z potrzebą zapewnienia niezawodnego funkcjonowania ekosystemu, niezbędni są specjaliści, gotowi zapewnić ochronę otaczającej człowieka naturze.  

Dla kogo kierunek gospodarka leśna?

Dla osób poszukujących oferty edukacyjnej, w pełni odpowiadającej na zainteresowania oraz potrzeby kontaktu ze środowiskiem naturalnym, są studia na kierunku gospodarka leśna. Merytoryczna edukacja z zakresu ochrony przyrody, a także realizacja pragmatycznych przedmiotów kierunkowych, wyposażają słuchacza w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodów ściśle powiązanych z ochroną środowiska.

Studia na kierunku gospodarka leśna – charakterystyka

O nauce na kierunku gospodarka leśna mogą myśleć przede wszystkim osoby, które zdawały na maturze jeden z poniższych przedmiotów:

 • Geografia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka.

Oczywiście kryteria wymagań dotyczą także przedmiotów obowiązkowych, którymi są: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny.

Studia z zakresu gospodarki leśnej są realizowane w trybie dziennym, jak również zaocznym. Słuchacz zdobywa przydatną, wieloaspektową oraz wszechstronną wiedzę z dziedziny ochrony przyrody. W pierwszych semestrach utrwalana i ugruntowana zostaje wiedza z dziedziny przyrody, a także biologii nabyta w szkole średniej. Kolejne lata studiów wyposażają studenta w rzetelne wiadomości oraz przydatne pojęcia obejmujące wszelkie tematy związane z gospodarką leśną.

Efekty kształcenia na kierunku gospodarka leśna

Słuchacz tego rodzaju studiów edukuje się w zakresie zarządzania gospodarstwem leśnym, poznaje zagadnienia związane z obszarem finansowym, a także zdobywa praktyczne umiejętności tworzenia planów gospodarczych. Możliwe jest również wypracowanie własnych zdolności dotyczących nadzorowania prac wykonawczych na terenach leśnych. Studia na kierunku gospodarka leśna przewidują lektoraty językowe, pozwalające na podnoszenie swoich kwalifikacji. Opanowanie języka obcego na poziomie B2 podnosi szanse na znalezienie pracy na międzynarodowym szczeblu.

Oprócz obowiązkowego programu zajęć, w ramach studiów, przewidziane są interesujące przedmioty fakultatywne, których wyboru dokonuje sam student. Ponadto słuchacze mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju kołach naukowych. Obydwie formy zajęć wspierają rozwój nowych umiejętności oraz podnoszenie poziomu wiedzy już zdobytej. Studia na kierunku gospodarka leśna przewidują także praktyki, które słuchacz odbywa w wybranej placówce związanej z leśnictwem.

Zarówno zajęcia obligatoryjne, jak również wszelkiego rodzaju warsztaty, odbywające się w ramach studiów na kierunku gospodarka leśna, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

las, studia na kierunku gospodarka leśna
Źródło: Pixabay.com

Inteligentne zarządzanie kontem studenta dzięki USOS UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie posiada w swojej ofercie kierunek gospodarka leśna. Każdy słuchacz studiów otrzymuje dostęp do platformy USOS UWM, gdzie stworzone zostaje dla niego unikalne konto. Tego rodzaju system informatyczny umożliwia sprawne oraz intuicyjne obsługiwanie spraw administracyjnych związanych ze studiami. USOS UWM pozwala studentom, m.in. na monitorowanie ocen, programu zajęć, terminów egzaminów, a także daje możliwość elektronicznego składania dokumentów i wniosków.

Gdzie znaleźć pracę?

Absolwent studiów na kierunku gospodarka leśna, dysponuje gruntownym wykształceniem oraz kompletną wiedzą w dziedzinie ekosystemów leśnych, ochrony środowiska i wszelkich aspektów powiązanych z tą tematyką. Posiadane kwalifikacje pozwalają na podjęcie pracy w:

 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych oraz krajobrazowych ,
 • lasach komunalnych,
 • instytutach naukowych,
 • szkolnictwie,
 • zakładach usług leśnych,
 • pracowniach kształtowania krajobrazu,
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych.

 

 

 1 thought on “Gospodarka leśna USOS UWM – jakie perspektywy zawodowe czekają studentów tego kierunku?”

 • Studiowałem i polecam. Na studiach uczyli mnie także metod pozyskiwania i transportu drewna, inwentaryzacji zasobów leśnych, i przydatnych w dzisiejszej mojej pracy, analiz ekonomicznych dotyczących wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Studia polecam tym, którzy lubią przyrodę 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.